Åtgärdsgruppen för levande skogar

Skogsbruket och hänsyn till forn- och kulturlämningar
Åtgärdsgruppen för levande skogar på möte i Tranemo

Foto: Ann Sofie Wahlberg