Redaktion

Välkommen till redaktionen på STT

STT ska vara den självklara kommunikationsbäraren i sitt spridningsområde.

STT belyser det som händer och sker bland folket i bygden – familjeliv, föreningsliv, näringsliv och kulturliv. Vi lyfter gärna fram kreativa krafter, både personer, företagsetableringar och föreningsliv samt är lyhörda för vad läsarna vill hitta i sin lokaltidning.

STT:s redaktionella arbete sker både genom journalistik och returinformation. All redaktionell text, med få undantag, har lokal anknytning till STT:s spridningsområde.

STT vill också främja debatt med lokalt allmänintresse via debattartiklar och insändare.

STT är politiskt neutral och strävar alltid efter att ge god allmän belysning.

STT försöker alltid ge berörda parter möjlighet till genmäle i det som publiceras.

 

Har du några redaktionella tips du vill dela med dig?

Tipsa oss gärna i god tid eftersom vår redaktion har begränsade resurser.
Skicka ett mail till redaktion@stthuset.com med ditt tips.

 

Journalister