Föreningsnytt

Alla ideella föreningar i vårt spridningsområde är välkomna att kostnadsfritt skicka in mötesreferat, notiser och dylikt. Eftersom utrymmet i tidningen är begränsat sker införande av föreningsnytt i aktuell vecka i mån av plats.

Skicka ett e-post till foreningsnytt@stthuset.com med din text och bifoga eventuella bilder.