Insändare & debatt

  • Kan skrivas anonymt och anonymiteten är då skyddad i lag.
  • Angrepp på namngiven person/ företag o.dyl. ska signeras med namn.

Skriv kort så ökar dina chanser till publicering. Texterna får vara högst 2 500 tecken, inklusive mellanslag. Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera texten.

Du får skriva under signatur, men namn, adress och telefonnummer måste alltid bifogas. Insändare som riktar sig mot en namngiven person måste dock undertecknas med namn.

Skicka ditt material till insandare@stthuset.com och bifoga eventuella bilder.

mono hair replacement systems