Kulturskolans vårkonsert i Långehall, Överlida.

Foto: Katarina Johansson