Shwan Rasheed

Bilder från resa till Kurdistan, Kirkuk och flyktinglägren vid Laylan och Erbil-Ankawa.