Problem med e-tidningen

P.g.a. av ett större elavbrott i Mölndals kommun, så fungerar inte e-tidningstjänsten för STT.
Det är tyvärr osäkert när tjänsten kan återupprättas igen.
Återkom gärna för vidare information vid ett senare tillfälle.